RSS
 

Współpraca

WTPK realizuje swoją działalność m.in. poprzez współpracę z różnymi podmiotami prywatnymi, organami administracji rządowej oraz stowarzyszeniami. Wśród podmiotów znajdują się m.in.

  • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
  • Miasto Poznań,
  • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
  • Fundacja Zakłady Kórnickie,
  • Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu,
  • Fundacji Rozwoju Miasta Poznania,
  • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
  • Śremski Notatnik Historyczny.

Dodaj komentarz