RSS
 

Działalność

Zebrania WTPK odbywają się 6-7 razy w roku.
Tematyka zebrań jest bardzo różnorodna, m.in.:

 • Skarby w moich zbiorach
 • S. Anioła: O pingwinach w mojej kolekcji
 • Z. Banaszak:Varia związane z Powstaniem Wielkopolskim
 • Pitawale w mojej kolekcji
 • Cmentarze w moich zbiorach
 • M. Maluda: Wyprawa na Kilimandżaro i safari w Parku Narodowym w Nairobi
 • H. Kaczmarek: J. Jonston- humanista
 • Polskie badania egiptologiczne od XIX wieku nad starożytnym Egiptem
 • I. Mrugasiewicz: Gawęda o Janie Kuglinie. Prezentacja jego wydawnictw i opraw ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
 • T. Panowicz: Zielarstwo w moich zbiorach
 • J. Świątkiewicz: O Maurycym Komorowiczu wulkanologu z Czempinia

Co roku odbywają się uroczyste spotkania świąteczno – noworoczne.

Wraz z poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zorganizowano dwa wieczory karnawałowe.
 
Wystawy

Członkowie WTPK prezentują swoje zbiory bibliofilskie w holu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu na pl. Wolności 19.

Po 1996 r. odbyły się następujące wystawy:

 • zbiorowa Wielkopolscy bibliofile 1997
 • M. Maluda: Moje góry 1998
 • J. Świątkiewicz: Moja Ziemia Kościańska 1999
 • T. Panowicz: Moja Ziemia Gnieźnieńska 2000
 • K. Krawiarz: Moja Ziemia Kórnicko – Bnińska 2002
 • T. Łaszkiewicz: Ekslibris moja miłość 2003
 • P. Wojciechowski: Mój król – Stanisław August Poniatowski (1764-1795) 2003
 • T. Boniecki: Janina Kahlówna (1913-1949) 2006
 • zbiorowa Bibliofilskie rozmaitości 2007 (galeria zdjęć)
 • zbiorowa Piękno opraw książkowych i pocztówek XVIII-, XIX- i XX-wiecznych 2008 (galeria zdjęć)
 • Sławomir Krzyśka: Varia z kolekcji Sławomira Krzyśki, członka Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, 2009 (galeria zdjęć)
 • Krzysztof Budzyń: Moja Ziemia Śremska. Poznań 2010 (galeria1, galeria2)
 • zbiorowa Bibliofilskie rozmaitości 2011 (galeria zdjęć)
 • Wystawom towarzyszą wydawnictwa, których autorami są twórcy kolekcji.
 • WTPK swoją działalność przedstawiła także podczas wystawy organizowanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.

 
Wycieczki

WTPK organizuje także wycieczki. Członkowie Towarzystwa oraz osoby im towarzyszące zwiedzili m.in. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Bibliotekę Kórnicką, Bibliotekę PTPN, Muzeum na Lednicy. Organizowane są również wycieczki tematyczne m.in. „Śladem książki w Poznaniu”, „Świat motyli” – w ZOO w Poznaniu, „Święty Łazarz”- wystawa w ratuszu poznańskim, „Impresjoniści”- wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Inne

Przedstawiciele WTPK brali udział m.in. w

 • sesji dotyczącej toruńskiego artysty grafika i topografa Zygfryda Gardzielewskiego,
 •  X Ogólnopolskim Zjeździe Bibliofilów w Kaliszu (2007)
 • V Forum Bibliofilów Polskich w Katowicach (2008)
 • obchodach 5-lecia działalności Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki (2008).
 • W dniach 22 – 23 maja 2009 r. odbyło się VI Forum Bibliofilów Polskich. W spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki wzięły udział 33 osoby, przedstawiciele towarzystw bibliofilskich w Polsce: Ewa Andrysiak, Danuta Jankowska i Katarzyna Kubiak z Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, Krystian Szczęsny ze Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki w Katowicach, Jerzy Duda i Andrzej Znamirowski z Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego Z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, Zofia Kwaśniewska, Włodzimierz Rudnicki i Andrzej Zbierowski z £ódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Mieczysław Bieleń i Wojciech Kochlewski z Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie oraz Andrzej i Janina Jaworscy z Wrocławia. Gospodarzy reprezentowali: Tadeusz Boniecki, Krzysztof Budzyń, Zdzisława Drozdowska, Ludwik Andrzej Fiszer, Katarzyna Kaczmarek, Roman Kaczmarek, Kazimierz Krawiarz, Sławomir Krzyśka, Izabela Mrugasiewicz, Tadeusz Panowicz, Tomasz Proć, Leonard Rosadziński, Zbigniew Rutkowski, Małgorzata Szuman, ks. Leszek Wilczyński, Przemysław Wojciechowski. W Bibliotece Raczyńskich przywitał gości dyrektor Biblioteki Wojciech Spaleniak. Na inauguracji Forum obecni byli także Agnieszka Kraszewska, z-ca dyrektora Biblioteki Raczyńskich, Grażyna Wrońska, redaktor ds. kultury z Radio Merkury oraz Wojciech Dominikowski, poznański antykwariusz.Goście obejrzeli cymelia w bibliotekach fundacyjnych założonych przez wybitnych bibliofilów wielkopolskich: Edwarda Raczyńskiego – Bibliotece Raczyńskich i Tytusa Działyńskiego – Bibliotece Kórnickiej a także w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Zwiedzono także Wystawę Rzemiosła Introligatorskiego i Artystycznej Oprawy Książek w Poznaniu założoną przez członka WTPK Leonarda Rosadzińskiego.

  Od organizatorów Forum każdy uczestnik otrzymał folder informacyjny o historii WTPK opracowany przez kol. Przemysława Wojciechowskiego z tekstem Izabeli Mrugasiewicz oraz folder o ks. Edmundzie Majkowskim, założycielu Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu w 1923 r. opracowany przez kol. Katarzynę Kaczmarek z tekstem ks. Leszka Wilczyńskiego, druk Początki pasji bibliofilskich wydany z okazji Forum oraz informatory o zabytkach Poznania. Od Prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu Ewy Andrysiak książkę z materiałami z X Zjazdu Bibliofilów pt. Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14-16 września 2007 r.; od Krystiana Szczęsnego, Prezesa Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki w Katowicach: Wieści z Forum, o V Forum Bibliofilów Polskich, które odbyło się przed rokiem w Katowicach a od Włodzimierza Rudnickiego z Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki List otwarty do uczestników VI Forum Bibliofilów Polskich autorstwa jego kolegi z £TPK Grzegorza Matuszaka.

  W pięknym Zamku w Kórniku bibliofile zaprezentowali swoje Towarzystwa oraz najnowsze wydawnictwa, wygłosili ciekawe gawędy bibliofilskie oraz pochwalili się swoimi zbiorami. Wysłuchano także wskazówek Przemysława Wojciechowskiego na temat ochrony zbiorów przed zniszczeniem. Mowa była o dokumentach pergaminowych, książkach drukowanych na papierze czerpanym i maszynowym. Szczególnie dużo uwagi prelegent poświęcił kwestii zakwaszenia zbiorów bibliotecznych pochodzących z XIX i XX w. i degradacji papieru spowodowanej tym procesem.

 • obchodach jubileuszu 90-lecia działalności Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, w  roku 2011
 •  obchodach 85-lecia działalności Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, w  roku 2011

Dodaj komentarz