RSS
 

Archiwum - Styczeń, 2014

Pierwsza w Polsce Konferencja Oprawoznawcza – zaproszenie

30 sty

W dniach 26-27 czerwca 2014 roku Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK oraz Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizują pierwszą w Polsce konferencję oprawoznawczą pt. „Tegumentologia polska dzisiaj”. W planowanych na nią wystąpieniach zaprezentowany zostanie stan rodzimych badań nad dawnym introligatorstwem, obejmujących procesy i zjawiska oraz warsztaty introligatorskie na ziemiach polskich od średniowiecza do 1 połowy XX w., charakterystykę typowych dla polskiego introligatorstwa opraw książkowych, jak również prezentację poszczególnych zbiorów dzieł zabytkowego introligatorstwa w bibliotekach, archiwach i muzeach.  Przeczytaj resztę notki »

 

Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Wielkopolsce, Sesja WTK

28 sty

Dnia 6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2014 będzie „Rokiem Oskara Kolberga”. W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa: „Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografią badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian Południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków. Oskar Kolberg wydał 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii. Spuścizna Oskara Kolberga stanowi nadal niezbędną materiałową podstawę, do której odwołują się obecnie realizowane projekty twórców i badaczy kultury”. Przeczytaj resztę notki »

 

Konkurs poetycki o „Różę Wisławy Szymborskiej w Kórniku-Bninie” – zaproszenie

23 sty

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w ciekawej inicjatywie poetyckiej, nad którą patronat objęło WTPK. Przeczytaj resztę notki »

 

Wycieczka Bibliofilów „Na Kresy”!

16 sty

Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie organizuje w dniach 21-25.05.2014 roku wycieczkę, na którą zapraszają wszystkich zainteresowanych bibliofilów. Przeczytaj resztę notki »

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Kulturalne

 

2014 Rokiem Oskara Kolberga w Wielkopolsce – zaproszenie na inaugurację

16 sty

WTPK otrzymało zaproszenie na inauguracyjne spotkanie w Roku Oskara Kolberga.

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa: „Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Sląska, Słowian Południowych, Lużyczan, Czechów i Słowaków. Przeczytaj resztę notki »

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Kulturalne

 

Wykład Andrzeja Tomaszewskiego „Dobra treść w pięknej formie” – zaproszenie

16 sty

Przeczytaj resztę notki »

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Kulturalne

 

Gawęda w 100-lecie urodzin Zygfryda Gardzielewskiego – zaproszenie

14 sty

Przeczytaj resztę notki »

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Kulturalne

 

XXXV lat Muzeum im. H. Sienkiewicza z fundacji Ignacego Mosia. Spotkanie Bibliofilów w „Naszym Klubie”

02 sty

Tradycyjnie w grudniu członkowie WTPK spotykają się i dzielą się opłatkami w „Naszym Klubie”. Przeczytaj resztę notki »